materi SMA

Soal dan Pembahasan Materi Bahasa Jawa

Soal dan Pembahasan Materi Bahasa Jawa

Wangsulana pitakon-pitakon iki kanthi cara menehi tandha (X) ing aksara a, b, c, utawa d kang paling bener! Pangkur Mingkar mingkuring angkara Akarana karenan mardi siwi Sinawung resmining kidung Sinuba sinukarta Mrih kretarta pakartining ngelmu luhung Kang tumrap ing tanah Jawa Agama ageming aji   1.      Tembang Pangkur dhuwur iku ana … pada. a. siji                                         ... »

 

Tiga Serangkai
Right Menu Icon